Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Предприети действия:

2018г.

 


2017г.


2016г. 


 Архив

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" 
гр. Благоевград
бул. "Св. Димитър Солунски" № 66

тел. 073/894 103
факс: 073/894 102

ел.поща: bdblg@wabd.bg

Работно време:
09:00 -12:00
12:30 - 17:30


Телефон за справки по процедури, фронт-офис: 073 894 130

Зелен телефон

В случаи на аварийни ситуации, изземане на наносни отложения от реките или проблеми, свързани с водните обекти, обадете се на:
GSM: 0889 288 807
тел: 073 894 130

Резултатите от всички проверки по сигнали от Зелен телефон, ще се публикуват в секция ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Оперативен телефон

Оперативен телефон за регистриране на сигнали за опасност от наводнения, с цел предотвратяване на вредните въздействия на водите от преминаване на високи вълни, в следствие на предвидими и/или изключителни обстоятелства. GSM: 0879 400 678

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020"