Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Разходи по бюджетни програми

Разходи по бюджетни програми

Разпределение на ведомствените и административните разходи по бюджетни програми за 2017г. (публикувано на 15.02.2017г.)

Плащания СЕБРА

На основание писмо с изх. № 91-00-343/16.07.2012г. на министъра на финансите, считано от 01.08.2012г., Министерството на околната среда и водите следва да публикува информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), в интернет страницата на ведомството на ниво първостепенна система и на ниво второстепенна система/второстепенен разпоредител.

Публикуването на информацията е във връзка с изпълнението на създадената с § 2 от ПМС №136/2012г. разпоредба на чл. 126 от ПМС № 367/2011 г.

Meсечен отчет м. Януари 2016 г.

Месечен отчет м. Декември 2015 г.

Месечен отчет м. Ноември 2015 г.

Месечен отчет м. Октомври 2015 г.

Месечен отчет м. Септември 2015 г.

Месечен отчет м. Август 2015 г.

Месечен отчет м. Юли 2015 г.

Месечен отчет м. Юни 2015 г.

Месечен отчет м. Май 2015 г.

Месечен отчет м. Април 2015 г.

Месечен отчет м. Март 2015 г.

Месечен отчет м. Февруари 2015 г. 

Месечен отчет м. Януари 2015 г.

Месечен отчет м.Февруари 2014г.

Месечен отчет м.Януари 2014г.

Месечен отчет м. Октомври 2013г.

Месечен отчет м. Април 2013г. – м. Септември 2013г.

Месечен отчет м. Март 2013г.

Месечен отчет м. Февруари 2013г.

Месечен отчет м. Януари 2013г.

Месечен отчет м. Декември 2012г.

Месечен отчет м. Ноември 2012г.

Месечен отчет м. Октомври 2012г.

Месечен отчет м. Септември 2012г.

Месечен отчет м. Август 2012г.

Програмен отчет за м. Март 2012 г.

Програмен отчет за м. Юни 2012 г.

Програмен отчет за м. Септември 2012 г.