Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Стартира VIII екоучилище на Младежкия воден парламент

С официална церемония днес в Благоевград стартира осмото екоучилище на Младежкия воден парламент. На събитието присъстваха заместник областния управител на Област Благоевград – Иван Стоянов, ръководители и представители на регионалните структури на Министерство на околната среда и водите, младежи и учители.

Екоучилището се организира от четирите Басейнови дирекции у нас, като в него участват български младежки от 17 населени места и делегация на френския Младежки воден парламент.

Образователните дейности ще се проведат в 5 последователни дни на територията на Природен парк „Беласица“.  Младите еколози ще се запознаят с водните екосистеми, с методите за наблюдение и определяне на състоянието на водните тела. Ще бъдат изследвани водите на река Струмешница и река Луда Мара и ще бъде оценено антропогенното въздействие върху тях. Програмата включва още посещение на  „Лешнишки водопад“, на екопътеките „Приятели“ и „Пътеката на мравките“, поход до хижа „Конгур“ и много други инициативи.

       

Участниците ще бъдат подпомогнати от експертите на четирите Басейнови дирекции за управление на водите, РИОСВ – Благоевград, Дирекция на национален парк „Рила“, Дирекция на природен парк „Беласица“ и Агенцията по водите „Артоа-Пикарди”, Франция.