Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” отбеляза Деня на Земата – 22 април 2024 г., на тема „Планета срещу пластмаси“

 Деня на Земята – 22 април 2024 г.

 Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” отбеляза Деня на Земата – 22 април 2024 г., на тема „Планета срещу пластмаси“, чрез мероприятието по почистване, облагородяване и засаждане на растения около района на административната сграда на БДЗБР.
По този начин служителите на БДЗБР подобриха вида на своя „втори дом“ .
Засадени бяха цветя и храсти от местни видове, за подпомагане популациите от пеперуди, пчели и други организми, които са от решаващо значение за биоразнообразието.