Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заплащане на такси чрез ПОС

Заплащане на такси чрез ПОС

Считано от 11.10.2017г., на основание промяна в Наредбата за административно обслужване в ДВ бр.61 от 28.07.2017г,  по Закона за водите таксите по предоставените документи на “фронт- офис” могат да бъдат платени и на ПОС терминал в сградата на  БД ЗБР  гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солонски” № 66

При извършване на плащане чрез ПОС терминал, гражданите задължително е необходимо да представят документ за самоличност.

Няма ограничения в размера на сумите. Плащанията могат да се извършват с дебитни и кредитни карти от вида  VISA, VISA ELECTRON, V PAY, MASTERCARD, MAESTRO.

При разплащане чрез ПОС терминалното устройство не се дължат такси за превод и комисионни.

С въвеждането на плащанията с ПОС терминал БД ЗБР се стреми да улесни максимално своите граждани, предлагайки им съвременни услуги и методи на обслужване. Да се създаде акцент върху безналичните плащания в администрацията и намаляване на финансовата тежест на задължените лица при извършване на техните плащания към бюджета.