Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Реконструкция на ОК Кълово дере, землището на с. Копривлен, община Хаджидимово“, „Напоителни системи ЕАД – клон „Струма – Места“

Инвестиционно предложение „Реконструкция на ОК Кълово дере, землището на с. Копривлен, община Хаджидимово“, „Напоителни системи ЕАД – клон „Струма – Места““, с възложител „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Струма – Места“, гр. Дупница…/П-01-24-3