Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Научни разработки

ФИНАЛЕН ДОКЛАД МОП

Изследване на биологичните елементи за качество /БЕК/ и подкрепящите ги физико-химични елементи за качество в избрани потенциално референтни пунктове от типовете реки и езера на територията на ЗБР с цел верифициране на определените референтни условия.

Този финален доклад е изготвен от експертен екип на СИ Еко Консулт ООД в рамките на 3-месечен Договор № 1/12.08.2011 г. на тема „Изследване на биологичните елементи за качество /БЕК/ и подкрепящите ги физико-химични елементи за качество в избрани потенциално референтни пунктове от типовете реки и езера на територията на Западнобеломорски Басейнов район с цел верифициране на определените референтни условия” с възложител Басейнова Дирекция за Западнобеломорски район – гр. Благоевград. С пълният текст на доклада можете да се запознаете тук.

НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ

ОЦЕНКА НА РЕСУРСИТЕ НА НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ „СИМИТЛИ”- ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, ОБЩИНА СИМИТЛИ, ГР.СИМИТЛИ- ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

С пълният текст на доклада можете да се запознаете тук.

ОЦЕНКА НА РЕСУРСИТЕ НА НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ „САНДАНСКИ”- ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, ОБЩИНА САНДАНСКИ, ГР.САНДАНСКИ- ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

С пълният текст на доклада можете да се запознаете тук.

ХИДРОГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ

Проучване на находище на минерални води Благоевград – р. Струма – област Благоевград, община Благоевград, с. Зелен дол – изключителна държавна собственост. С пълният текст на доклада можете да се запознаете тук.

ХИДРОГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ

Допроучване на находище на минерални води Рударци – област

Перник, община Перник, с. Рударци – изключителна държавна

собственост. С пълният текст на доклада можете да се запознаете тук.