Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от „Г Алекс 2014” ЕООД, гр. Кочериново, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от „Г Алекс 2014” ЕООД, гр. Кочериново, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…/РР-06-20-1