Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от община Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Туфча

Публично обявяване по заявление от община Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Туфча и улица между о.т. 192 и 212 в кв. 53 – с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложител  Община Гоце Делчев…/РР-05-17-5