Неполучена кореспонденция

Публично обявление писмо до управителите на „КАУСТО ГОЛД“ ЕАД с. Скриняно, относно покана за доброволно изпълнение на акт за установяване на публично държавно вземане №1/22.01.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. (публикувано на 06.06.2019 г.)

Публично обявление писмо до управителите на „КАУСТО ГОЛД“ ЕАД с. Скриняно, относно покана за доброволно изпълнение на акт за установяване на публично държавно вземане №2/22.01.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. (публикувано на 06.06.2019 г.)

Публично обявление писмо до управителите на „КАУСТО ГОЛД“ ЕАД с. Скриняно, относно покана за доброволно изпълнение на акт за установяване на публично държавно вземане №3/22.01.2019 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. (публикувано на 06.06.2019 г.)

Публично обявление писмо до управителите на „АЛЕКС-2007“ ООД,  относно започнало производство за издаване на акт за установяване на публично държавно вземане. (публикувано на 06.06.2019 г.)

Публично обявление на писмо до Управителя на „Аква Парк“ ЕАД – гр. София, за установяване на акт за публикувано държавно вземане №5/18.03.2019 г.(публикувано на 04.06.2019г.)

Публично обявление на писмо до Управителите на „Снабдяване, заготовка и монтаж“ ООД – с. Покровник, относно служебно изменение на Разрешително за водовземане №41140075/14.04.209 г., служебно изменено с Решение №ПО-01-15/10.02.2016 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.(публикувано на 28.03.2019г.)