Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Проект на карти на заплаха и риск от наводнения

Проекти на картите на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление – Резюме

р. Доспат – гр. Доспат с код BG4_APSFR_DO_100  – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Трапско дере – с. Сатовча с код BG4_APSFR_ME_01 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Глазне – от гр. Банско до с. Баня с код BG4_APSFR_ME_02 – карти на заплаха   и   карти на риск

Бела р. – гр. Разлог с код BG4_APSFR_ME_03 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Места – гр. Якоруда с код BG4_APSFR_ME_04 – карти на заплаха   и   карти на риск

Неврокопска р. – гр. Гоце Делчев с код BG4_APSFR_ME_100 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Места – гр. Хаджидимово с код BG4_APSFR_ME_101 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Санданска Бистрица – гр. Сандански с код BG4_APSFR_ST_01 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма – с. Струмяни и с. Микрево с код BG4_APSFR_ST_02 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма – от гр. Кресна до с. Сливница с код BG4_APSFR_ST_03 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма – от гр. Симитли до с. Черниче с код BG4_APSFR_ST_04 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма и р. Благоевградска Бистрица – гр. Благоевград с код BG4_APSFR_ST_05  – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма – с. Невестино с код BG4_APSFR_ST_06 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Джерман – от гр. Дупница до с. Джерман с код BG4_APSFR_ST_07 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Банщица – от гр. Кюстендил до с. Жабокрът с код BG4_APSFR_ST_08 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма – гр. Земен с код BG4_APSFR_ST_09 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма – от яз. Студена до гр. Батановци с код BG4_APSFR_ST_10 – карти на заплаха_1, карти на заплаха_2  и   карти на риск

График за провеждане на дискусионните срещи за обсъждане на проект на картите на заплаха и риск от наводнения

Национална методика за картиране на заплахата и риска от наводнения, утвърдена  със  № РД-833/ 30.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите

Методика тук