Обявления

Публично обявление за измвенение на Разрешително за водовземане  № 41110065/09.05.2016 г.,  издадено от директора на БДЗБР

Публично обявление за измвенение на Разрешително за водовземане  № 41110065/09.05.2016 г.,  издадено от директора на БДЗБР, с цел питейно-битово водоснабдяване на хотелски комплекс „Горски кът”, изграден в парцел (УПИ) ІІІ

Публично обявяване на заявление от г-н Я. Спиридонов – управител на „Осогово спорт“ ЕООД, град Кюстендил, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от г-н Я. Спиридонов – управител на „Осогово спорт“ ЕООД, град Кюстендил, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с

Публично обявяване на заявление от Стефан Сеизов, управител на „ПЧЕЛИНА 2011“ ООД, с. Ковачевци за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от Стефан Сеизов, управител на „ПЧЕЛИНА 2011“ ООД, с. Ковачевци за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, цел – „други

Публично обявяване на заявление от „Учебен център“, град София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от „Учебен център“, град София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел – питейно-битови цели – водоснабдяване на

Публично обявяване на заявление от Д. Терзиев – земеделски производител, град Петрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от Д. Терзиев – земеделски производител, град Петрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, сцел  напояване на земеделски култури

Публично обявяване на заявление от „Ник-индъстри“ ЕООД, град Земен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение.

Публично обявяване на заявление от „Ник-индъстри“ ЕООД, град Земен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение, с цел други цели – водоснабдяване на автомивка,

Публично обявяване по заявление от „Екоинженеринг-РМ“, ЕООД,  гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане

Публично обявяване по заявление от „Екоинженеринг-РМ“, ЕООД,  гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане, с цел промишлено водоснабдяване и водоснабдяване за други цели…/РР-02-16-15

Публично обявяване по заявление от Управителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, с цел  питейно-битово водоснабдяване на с. Дренково

Публично обявяване по заявление от Управителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, с цел

Публично обявяване на заявление от „Бета стар” ЕООД, гр. Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от „Бета стар” ЕООД, гр. Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел други цели – водоснабдяване на

Публично обявяване на заявление от г-н Димитър Бръчков, кмет на Община Петрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от г-н Димитър Бръчков, кмет на Община Петрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…/РР-06-10-5

Публично обявяване по заявление от Управителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Управителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, с цел

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-07-30/21.09.2020 г от М. Лещански, управител на „ЛЕЩАНСКИ 08” ЕООД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-07-30/21.09.2020 г от Михаил Лещански, управител на „ЛЕЩАНСКИ 08” ЕООД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41510277/27.10.2009 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-27/04.02.2015 г. и изменено с Решение № ПО-01-119/28.08.2019 г.

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41510277/27.10.2009 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-27/04.02.2015 г. и изменено с Решение

Публично обявяване по заявление от „ДГ Строй“ ООД, с. Микрево, община Струмяни за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане

Публично обявяване по заявление от „ДГ Строй“ ООД, с. Микрево, община Струмяни за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане, с цел на заявеното водовземане  – промишлено водоснабдяване…/РР-02-4-13

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-12-2/21.05.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Струмешница за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на село Първомай”

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-12-2/21.05.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Струмешница за заустване на отпадъчни води в повърхностни

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41510274/27.10.2009 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41510274/27.10.2009 г., продължено и

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41510283/27.10.2009 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41510283/27.10.2009 г., продължено и

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник,  за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41510279/27.10.2009 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник,  за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41510279/27.10.2009 г., продължено и
123... 10