Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-19/29.10.2021 г. от адв. Загорка Иванова, упълномощен представител на „АЛЕКСИЕВИ ФИШ“ ЕООД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-19/29.10.2021 г. от адв. Загорка Иванова, упълномощен представител на „АЛЕКСИЕВИ ФИШ“ ЕООД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-1/05.01.2024 г., подадено от кмета на Община Гоце Делчев, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Неврокопска

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-1/05.01.2024 г., подадено от кмета на Община Гоце Делчев, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-7/21.03.2024 г., коригирано със заявление с вх. № РР-05-7(3)/02.04.2024 г. подадени от управителя на „Проектна Компания Комплекс Баня“ ЕООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Конешице

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-7/21.03.2024 г., коригирано със заявление с вх. № РР-05-7(3)/02.04.2024 г. подадени от управителя на „Проектна Компания Комплекс Баня“ ЕООД за откриване на процедура

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-23/20.11.2023 г., подадено от упълномощено лице на управителя на „Бреза 2012“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект яз. Кринец

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-23/20.11.2023 г., подадено от упълномощено лице на управителя на „Бреза 2012“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-6/18.04.2023 г. на БДЗБР, подадено от упълномощено от кмета на Община Банско лице за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-6/18.04.2023 г. на БДЗБР, подадено от упълномощено от кмета на Община Банско лице за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез

Заявление вх. № РР-16-20/06.07.2023 г., коригирано със заявление вх. № РР-16-20(3)/20.10.2023 г. изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД с искане за откриване на процедура за продължаване срока на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41120030/12.07.2013 г.,

Постъпило е заявление вх. № РР-16-20/06.07.2023 г., коригирано със заявление вх. № РР-16-20(3)/20.10.2023 г. изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД с искане за откриване на процедура за продължаване срока на

Заявление вх. № РР-16-33/01.09.2023 г., подадено изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД с искане за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41120047/06.11.2014 г., издадено от директора на БДЗБР

Заявление вх. № РР-16-33/01.09.2023 г., подадено изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД с искане за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на Разрешително за водовземане от повърхностен воден

Заявление с вх. № РР-05-8/17.03.2023 г., подадено от кмета на община Сандански за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Мелнишка река

Заявление с вх. № РР-05-8/17.03.2023 г., подадено от кмета на община Сандански за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Мелнишка река…./РР-05-8-10-СЪОБЩЕНИЕ…./РР-05-8 -10-ПИСМО
123... 25