Обявления

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510054/27.03.2007 г.

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510054/27.03.2007 г., продължено с Решение № ПО-01-59/21.03.2017 г. и изменено с Решение № ПО-01-152/12.11.2019 г., издадени от

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510542/19.12.2016 г.

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41510542/19.12.2016 г. и изменено с Решение № ПО-01-161/25.11.2019 г.., издадени от Директора на БД ЗБР…/РР-17-5-1

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510572/06.02.2019 г

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510572/06.02.2019 г., издадено от Директора на БД „ЗБР“…/РР-17-7-1

Заявление с вх. № РР-06-12/02.11.2020 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от  “ВЛАНЕЛ”ООД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…/РР-06-12-7

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510045/27.03.2007 г

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510045/27.03.2007 г ., продължено с Решение № ПО-01-95/27.03.2012 г. и изменено с Решение № ПО-01-169/20.12.2018 г., издадени

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510095/11.05.2007 г

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510095/11.05.2007 г., продължено с Решение № ПО-01-51/13.03.2017г. и изменено с Решение № ПО-01-44/03.04.2020 г., издадени от Директора

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510320/19.11.2010 г.

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510320/19.11.2010 г. и продължено с Решение № ПО-01-83/04.08.2016 г., издадени от Директора на БД „ЗБР“…/РР-17-43-3

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 41510345/20.01.2012 г

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510345/20.01.2012 г .и продължено с Решение № ПО-01-11/17.01.2017 г., издадени от Директора на БД „ЗБР“…/РР-17-55-1

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 41510344/20.01.2012 г

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510344/20.01.2012 г и продължено с Решение № ПО-01-12/17.01.2017 г., издадени от Директора на БД „ЗБР“…/РР-17-56-1

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510065/28.03.2007 г

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510065/28.03.2007 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-37/17.02.2017 г., издадени от Директора на БД ЗБР …/РР-17-66-1
123... 11