Обявления

Публично обявление на заявление от Управителя на „ГМ ДОБИВ” ЕООД – гр. Перник с искане за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 42460007/17.09.2014 г., издадено от Директора на БДЗБР

Публично обявление на заявление от Управителя на „ГМ ДОБИВ” ЕООД – гр. Перник с искане за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 42460007/17.09.2014 г., издадено от

Публично обявяване на заявление от управителя на „УКЕВ ТРАНС“ ЕООД, гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от управителя на „УКЕВ ТРАНС“ ЕООД, гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-24-6

Публично обявление за откриване на процедура за издаване на  разрешително за ползване на воден обект, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на село Зелен дол”

Публично обявление за откриване на процедура за издаване на  разрешително за ползване на воден обект, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Бобов дол за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел аварийно-възстановителни работи по реконструкция на мостово съоръжение на р. Разметаница и ул. „Сълзица“ в с. Мламолово

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Бобов дол за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел аварийно-възстановителни работи по реконструкция на мостово съоръжение на р.

Публично обявяване на заявление от „АГРО ТЕР 2016“ ООД, гр. Петрич за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от „АГРО ТЕР 2016“ ООД, гр. Петрич за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41520119/02.06.2021 г., издадено от Директора

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Майвек” ЕООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от минерална води,  чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Майвек” ЕООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от минерална води,  чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел лечебни цели в специализирани

Публично обявление на заявление от Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД – гр. София с искане за изменение на Разрешително за водовземане № 41120023/09.11.2011 г

Публично обявление на заявление от Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД – гр. София с искане за изменение на Разрешително за водовземане № 41120023/09.11.2011 г., издадено от Директора на БДЗБР…/РР-16-29-1

Публично обявяване на заявление от „Оки-консулт“ ЕООД, село Първомай, община Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от „Оки-консулт“ ЕООД, село Първомай, община Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-16-6

Публично обявяване на заявление от кмета на Община Сатовча за Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от кмета на Община Сатовча за Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510260/27.02.2009г. и  продължено с Решение № ПО-01-32/05.02.2014

Публично обявяване на заявление от кмета на Община Сатовча за Изменение на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от кмета на Община Сатовча за Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510255/06.02.2009г. и  продължено с Решение № ПО-01-34/05.02.2014

Обявление на заявление от Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД – гр. София  за изменение на Разрешително за водовземане № 41120022/09.11.2011 г.

Обявление на заявление от Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД – гр. София  за изменение на Разрешително за водовземане № 41120022/09.11.2011 г., издадено от Директора на БДЗБР…/РР-16-28-1

Публично обявяване на заявление от г-н Елин Радев – кмет на Община Доспат, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от г-н Елин Радев – кмет на Община Доспат, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, цел допълнително питейно –

Публично обявяване на заявление от „Ветпром” АД, град Радомир, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от „Ветпром” АД, град Радомир, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел напояване на тревни площи, декоративни и

Публично обявяване на заявление от „В и К“ ЕООД, град Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510049/27.03.2007 г.

Публично обявяване на заявление от „В и К“ ЕООД, град Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510049/27.03.2007 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-96/27.03.2012

Публично обявяване на заявление, от г-н Владимир Борисов, в качеството на управител на „БМВ-2000” ООД гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане

Публично обявяване на заявление, от г-н Владимир Борисов, в качеството на управител на „БМВ-2000” ООД гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-6-8

Публично обявяване на заявление от „В и К“ ЕООД, град Благоевград на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води  № 41510335/08.11.2011 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-105/17.10.2016 г

Публично обявяване на заявление от „В и К“ ЕООД, град Благоевград на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води  № 41510335/08.11.2011 г., продължено и изменено с Решение

Публично обявяване на заявление от кмета на Община Сатовча за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510256/06.02.2009г.

Публично обявяване на заявление от кмета на Община Сатовча за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510256/06.02.2009г. , Решение № ПО-01-14/24.01.2012 г. за

Публично обявяване на заявление от „В и К“ ЕООД, град Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води  № 41510104/23.07.2007 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-173/24.07.2012 г

Публично обявяване на заявление от „В и К“ ЕООД, град Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води  № 41510104/23.07.2007 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-173/24.07.2012

Публично обявяване на заявление от кмета на Община Петрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, с цел водоснабдяване на депо за битови отпадъци

Публично обявяване на заявление от кмета на Община Петрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, с цел водоснабдяване на депо за битови отпадъци…/РР-06-6-3

Публично обявяване на заявление от г-н И. Ризов, в качеството на управител на фирма „Прима Инвест БГ“ ООД, гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от г-н И. Ризов, в качеството на управител на фирма „Прима Инвест БГ“ ООД, гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез
123... 13