Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Публично обявяване по заявление от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р.Струма

Публично обявяване по заявление от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р.Струма, цел изграждане на стоманен

Публично обявяване по заявление от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р.Струма

Публично обявяване по заявление от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р.Струма, с цел на заявеното

Публично обявяване по заявление от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р.Струма

Публично обявяване по заявление от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р.Струма, с цел изграждане на

Публично обявяване на заявление на  от О. Димитров – земеделски стопанин за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление на  от О. Димитров – земеделски стопанин за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел напояване на земеделски култури…/РР-07-29-16

Публично обявяване по заявление от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р.Струма

Публично обявяване по заявление от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р.Струма…/РР-05-26-4

Заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510281/27.10.2009 г. и  продължено с Решение № ПО-01-58/21.03.2015 г и изменено с Решение ПО-01-55/13.05.2019

Заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510281/27.10.2009 г. и  продължено с Решение № ПО-01-58/21.03.2015 г и изменено с Решение ПО-01-55/13.05.2019, издадени

Публично обявяване по заявление от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р.Струма

Публично обявяване по заявление от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р.Струма, с цел изграждане на

Публично обявяване по заявление от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р.Струма

Публично обявяване по заявление от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р.Струма…/РР-05-25-4

Публично обявяване по заявление от община Гърмен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Черна река

Публично обявяване по заявление от община Гърмен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Черна река/ Църна, чрез изградени съоръжения…/РР-02-23-15

Публично обявяване на заявление от фирма „ЮНИОН ГАЗ ОЙЛ“ ЕООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от фирма „ЮНИОН ГАЗ ОЙЛ“ ЕООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел –  други цели,  за технологични

Публично обявяване по заявление от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Струма

Публично обявяване по заявление от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Струма, с цел изграждане

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Якоруда  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел частична корекция на река Черна Места

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Якоруда  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел частична корекция на река Черна Места

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград, с цел изграждане на плочест водосток на траен горски път в м. „Ивищник“, землище на с. Горна Брезница

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград, с цел изграждане на плочест водосток на траен горски път в м. „Ивищник“, землище на с. Горна Брезница, находящ

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел изграждане на нови системи и

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Якоруда за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Якоруда за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел  укрепване на улица между осови

Публично обявяване на заявление на   „КОНЦЕПТ БЪЛГАРИЯ“ ООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление на   „КОНЦЕПТ БЪЛГАРИЯ“ ООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-47-11

Публично обявяване на заявление от Р. Ценев – управител на „ЕВРООЙЛ-БГ” ООД- гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Р. Ценев – управител на „ЕВРООЙЛ-БГ” ООД- гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-19-17

Публично обявяване на заявление от Росен Йорданов – управител на  „РИГ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Росен Йорданов – управител на  „РИГ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…/РР-06-12-8
123... 16