Обявления

Публично обявяване на заявление от Славе Владов – управител на „Славейко2019“ ЕООД , град Перник, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от Славе Владов – управител на „Славейко2019“ ЕООД , град Перник, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, с цел

Публично обявяване на заявление от „Софаш“ООД, село Струмяни за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение

Публично обявяване на заявление от „Софаш“ООД, село Струмяни за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение, с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на обект „Изграждане на

Публично обявяване по заявление от Управителя на „Серго Инвест“ ЕООД, с. Змеица, община Доспат за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Управителя на „Серго Инвест“ ЕООД, с. Змеица, община Доспат за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект…/РР-02-14-12

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-13/22.01.2020 г. за откриване на процедура за продължаване на срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система  – с. Долен”

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-13/22.01.2020 г. за откриване на процедура за продължаване на срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Земен за Откриване процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел Реконструкция на мостово съоръжение на р.Треклянска

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Земен за Откриване процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел Реконструкция на мостово съоръжение на р.Треклянска, 

Публично обявяване на заявление от Кмета на община Струмяни с искане за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обкт  № 42170428/01.08.2018 г

Публично обявяване на заявление от Кмета на община Струмяни с искане за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обкт  № 42170428/01.08.2018 г., изменено с Решение № ПО-01-17/21.02.2018 г.,

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Банско за откриване процедура за издаване на разрешително за   ползване на повърхностен воден обект, с цел Корекция на река Градинишка

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Банско за откриване процедура за издаване на разрешително за   ползване на повърхностен воден обект, с цел Корекция на река Градинишка през с.

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК“ЕООД, гр.Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510539/01.12.2016г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК“ЕООД, гр.Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510539/01.12.2016г., издадено от Директора на БД ЗБР…/РР-17-6-1         

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК“ЕООД, гр.Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510052/27.03.2007

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК“ЕООД, гр.Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510052/27.03.2007.,продължено с Решение №ПО-01-58/20.03.2012г., издадени от Директора

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК“ЕООД, гр.Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК“ЕООД, гр.Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510095/11.05.2007.,продължено с Решение №ПО-01-51/13.03.2017г., издадени от Директора

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Завод за телефонна апаратура“АД, гр.Банско, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Завод за телефонна апаратура“АД, гр.Банско, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 41530102/10.05.2016 г., издадено от

Публично обявяване на заявление от „Г Алекс 2014” ЕООД, гр. Кочериново, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от „Г Алекс 2014” ЕООД, гр. Кочериново, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…/РР-06-20-1

Обявление на заявление от Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД – гр. София с искане за изменение на Разрешително за водовземане № 41120043/14.10.2013 г.

Обявление на заявление от Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД – гр. София с искане за изменение на Разрешително за водовземане № 41120043/14.10.2013 г., издадено от Директора на БДЗБР…/РР-16-3-1

Публично обявяване на заявления с вх. №РР-13-4/26.09.2019 г. и с вх.№РР-13-6/26.09.2019 г., коригирани със заявление с вх. №РР-13-4(5)/27.12.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти дерета, притоци на река Сатовчанска Бистрица

Публично обявяване на заявления с вх. №РР-13-4/26.09.2019 г. и с вх.№РР-13-6/26.09.2019 г., коригирани със заявление с вх. №РР-13-4(5)/27.12.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Дива Боровинка” ЕООД, гр. Сандански, за издаване на разрешително за водовземане от минерални води

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Дива Боровинка” ЕООД, гр. Сандански, за издаване на разрешително за водовземане от минерални води , чрез съществуващи водовзеmнu съоръжения…/РР-08-2-2
123... 7