Обявления

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Първострой – Г“ЕООД, с. Първомай, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41560004/23.06.2017 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Първострой – Г“ЕООД, с. Първомай, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41560004/23.06.2017 г. и Решение

Публично обявяване на заявление от „Ню Банско” ООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от „Ню Банско” ООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, цел поливане на зелени площи, хигиенизиране на

Публично обявяване на заявление от Лидия Манчева, управител на „Лидия Маркет“ ЕООД с. Първомай за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Лидия Манчева, управител на „Лидия Маркет“ ЕООД с. Първомай за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел други

Публично обявяване на заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел изграждане на ново мостово съоражение

Публично обявяване на заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел изграждане на ново мостово

Публично обявяване на заявление от г-н Иван Кадев – кмет на Община Банско, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от г-н Иван Кадев – кмет на Община Банско, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел за питейно

Публично обявяване по заявление от Управителя на „ХЕИ-КОНСУЛТ” ЕООД – гр. Кюстендил за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Управителя на „ХЕИ-КОНСУЛТ” ЕООД – гр. Кюстендил за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел аквакултури и

Публично обявяване на заявление от „ДЛВ“ЕООД, град Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение

Публично обявяване на заявление от „ДЛВ“ЕООД, град Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение, с цел Промишлено водоснабдяване – приготвяне на бетонови разтвори

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-59/05.08.2020 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване на срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43110132/27.08.2014 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-59/05.08.2020 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване на срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на

Публично обявяване на заявление от Васил Щраков, управител на „Корпорация Топливо“ АД, гр. София  за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от Васил Щраков, управител на „Корпорация Топливо“ АД, гр. София  за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел  

Публично обявяване на заявление от Община Невестино за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от Община Невестино за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел обществено питейно – битово водоснабдяване на село Четирци,

Публично обявление на заявление за Откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане  № 41110011/19.06.2007 г

Публично обявление на заявление за Откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане  № 41110011/19.06.2007 г., издадено от Директора на БДЗБР…/РР-16-45-1  

Публично обявяване на заявление от Александър Вълков – земеделски производител, село Струмяни, община Струмяни, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от Александър Вълков – земеделски производител, село Струмяни, община Струмяни, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел самостоятелно

Публично обявяване на заявление от Петя Златин, управител на „ИВБАЛ“ ООД гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Петя Златин, управител на „ИВБАЛ“ ООД гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел – други

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода с № 41610024/08.08.2016 г.

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода с № 41610024/08.08.2016 г., от находище на минерална вода „Симитли“ гр. Симитли, издадени от Директора на БД „ЗБР“…/РР-17-37-4

Заявление от Управителя на „ДАВИТА“ ООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Управителя на „ДАВИТА“ ООД, с. Рибарица, община Етрополе за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект…/РР-05-2-18

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41530105/27.07.2016 г.

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41530105/27.07.2016 г., продължено с Решение № ПО-01-4/23.01.2018 г., издадени от Директора на БД ЗБР…/РР-17-34-1

Публично обявяване на заявление от ЕТ“Ивайло Попов-Еврика“

Публично обявяване на заявление от ЕТ“Ивайло Попов-Еврика“, град Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-39-20

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-13-2/25.03.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Санданска Бистрица за заустване на отпадъчни води

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-13-2/25.03.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Санданска Бистрица за заустване на отпадъчни води в

Публично обявяване на заявление от „Съни-Тера 2007” АД, гр. Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от „Съни-Тера 2007” АД, гр. Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел други цели – водоснабдяване на
123... 8