Обявления

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510320/19.11.2010 г.

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510320/19.11.2010 г. и продължено с Решение № ПО-01-83/04.08.2016 г., издадени от Директора на БД „ЗБР“…/РР-17-43-3

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 41510345/20.01.2012 г

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510345/20.01.2012 г .и продължено с Решение № ПО-01-11/17.01.2017 г., издадени от Директора на БД „ЗБР“…/РР-17-55-1

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 41510344/20.01.2012 г

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510344/20.01.2012 г и продължено с Решение № ПО-01-12/17.01.2017 г., издадени от Директора на БД „ЗБР“…/РР-17-56-1

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510065/28.03.2007 г

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510065/28.03.2007 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-37/17.02.2017 г., издадени от Директора на БД ЗБР …/РР-17-66-1

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510069/28.03.2007 г

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510069/28.03.2007 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-38/17.02.2017 г., издадени от Директора на БД ЗБР …/РР-17-67-1

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510060/28.03.2007 г.

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510060/28.03.2007 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-36/17.02.2017 г., издадени от Директора на БД ЗБР …/РР-17-68-1

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510061/28.03.2007 г

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510061/28.03.2007 г и продължено с Решение № ПО-01-100/27.03.2012 г., издадени от Директора на БД „ЗБР“…/РР-17-65-1

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510543/19.12.2016 г

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510543/19.12.2016 г ., издадено от Директора на БД „ЗБР“…/РР-17-64-1  

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 41510064/28.03.2007 г

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510064/28.03.2007 г и продължено с Решение № ПО-01-94/27.03.2012 г., издадени от Директора на БД „ЗБР“. …/РР-17-63-1

Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за от подземни води “НИКО 22” ЕООД

Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения …/ РР-07-29-9

Публично обявяване на заявление от „Фамили партнерс” ООД, гр. Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от „Фамили партнерс” ООД, гр. Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-25-9

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Водно строителство Благоевград“АД, град Благоевград, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Водно строителство Благоевград“АД, град Благоевград, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41530034/20.02.2009 г., продължено с
123... 11