Обявления

Публично обявяване по заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект  от ЕТ „Марин Сакарев“, гр. Добринище

Публично обявяване по заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект  от ЕТ „Марин Сакарев“, гр. Добринище, с цел водоснабдяване за аквакултури – захранване на рибарник (басейн за

Публично обявление на заявление с вх. № РР-07-21/18.05.2021 г. от Директора на Агенция „Митници“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявление на заявление с вх. № РР-07-21/18.05.2021 г. от Директора на Агенция „Митници“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни

Публично обявяване на заявление от управителя на фирма „Трейс Рисорсиз“ ЕООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от  управителя на фирма „Трейс Рисорсиз“ ЕООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, с цел промишлено водоснабдяване и противопожарни

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел  изграждане на тръбен водосток №17, ф 2000мм на

Публично обявяване по заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД – София за изграждане на временно (аварийно) укрепване на съществуващо защитно съоръжение при прехода на Транзитния газопровод за Р. Гърция

Публично обявяване по заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД – София за изграждане на временно (аварийно) укрепване на съществуващо защитно съоръжение при прехода на Транзитния газопровод за Р. Гърция през река Струма

Публично обявяване на заявление от „Балканфарма-Дупница“ АД, гр. Дупница за Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510323/29.11.2010 г

Публично обявяване на заявление от „Балканфарма-Дупница“ АД, гр. Дупница за Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510323/29.11.2010 г., издадено от Директора на БДЗБР…/РР-17-46-1

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-13-2/19.04.2021 г., коригирано с вх. №РР-13-2(4)/15.07.2021 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Пиринска Бистрица

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-13-2/19.04.2021 г., коригирано с вх. №РР-13-2(4)/15.07.2021 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Пиринска Бистрица, поречие

Заявление с вх. №РР-14-3/05.04.2021 г., коригирано с вх. №РР-14-3(10)/08.07.2021 г. от  управителя на „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО“КД, гр. София за откриване на процедура за издаване на  разрешително за ползване на воден обект река Банщица

Заявление с вх. №РР-14-3/05.04.2021 г., коригирано с вх. №РР-14-3(10)/08.07.2021 г. от  управителя на „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО“КД, гр. София за откриване на процедура за издаване на  разрешително за ползване

Публично обявление на заявление с вх. №РР-14-1(4)/14.04.2021 г., коригирано с вх. №РР-14-1(15)/06.07.2021 г. от г-жа Н. Кафадарова, управител на „НАДЕ – 69“ ЕООД, с. Плетена за откриване на процедура за издаване на  разрешително

Публично обявление на заявление с вх. №РР-14-1(4)/14.04.2021 г., коригирано с вх. №РР-14-1(15)/06.07.2021 г. от г-жа Н. Кафадарова, управител на „НАДЕ – 69“ ЕООД, с. Плетена за откриване на процедура за

Публично обявяване на заявление от кмета на Община Невестино за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения  № 41510252/02.02.2009 г

Публично обявяване на заявление от кмета на Община Невестино за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения  № 41510252/02.02.2009 г. и продължено с Решение №

Публично обявяване на заявление от М. Сураджиев – пълномощник на „НЮ ФРУТ“ АД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от М. Сураджиев – пълномощник на „НЮ ФРУТ“ АД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел

Публично обявяване по заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект  от „Росмил 2020“ ЕООД, гр. Кюстендил

Публично обявяване по заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект  от „Росмил 2020“ ЕООД, гр. Кюстендил, с цел водоснабдяване за аквакултури – за захранването на рибовъдно стопанство,

Публично обявяване на заявление от „АТ КОНСУЛТИНГ“ ООД, град Петрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от „АТ КОНСУЛТИНГ“ ООД, град Петрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел н напояване на тревни площи,

Публично обявление на заявление от Управителя на „ГМ ДОБИВ” ЕООД – гр. Перник с искане за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 42460007/17.09.2014 г., издадено от Директора на БДЗБР

Публично обявление на заявление от Управителя на „ГМ ДОБИВ” ЕООД – гр. Перник с искане за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 42460007/17.09.2014 г., издадено от

Публично обявяване на заявление от управителя на „УКЕВ ТРАНС“ ЕООД, гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от управителя на „УКЕВ ТРАНС“ ЕООД, гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-24-6

Публично обявление за откриване на процедура за издаване на  разрешително за ползване на воден обект, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на село Зелен дол”

Публично обявление за откриване на процедура за издаване на  разрешително за ползване на воден обект, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Бобов дол за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел аварийно-възстановителни работи по реконструкция на мостово съоръжение на р. Разметаница и ул. „Сълзица“ в с. Мламолово

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Бобов дол за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел аварийно-възстановителни работи по реконструкция на мостово съоръжение на р.

Публично обявяване на заявление от „АГРО ТЕР 2016“ ООД, гр. Петрич за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от „АГРО ТЕР 2016“ ООД, гр. Петрич за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41520119/02.06.2021 г., издадено от Директора

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Майвек” ЕООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от минерална води,  чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Майвек” ЕООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от минерална води,  чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел лечебни цели в специализирани

Публично обявление на заявление от Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД – гр. София с искане за изменение на Разрешително за водовземане № 41120023/09.11.2011 г

Публично обявление на заявление от Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД – гр. София с искане за изменение на Разрешително за водовземане № 41120023/09.11.2011 г., издадено от Директора на БДЗБР…/РР-16-29-1
123... 14