Обявления

Публично обявяване по заявление Кмета на община Гоце Делчев за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление Кмета на община Гоце Делчев за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг

Публично обявяване по заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане

Публично обявяване по заявление от г-н К. Ш. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект…РР-01-166-6

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-279/15.11.2018 г. от управителя на „ПОДЕМ-ГРИГОРОВ” ЕООД, гр. Сандански

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-279/15.11.2018 г. от управителя на „ПОДЕМ-ГРИГОРОВ” ЕООД, гр. Сандански за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект р.