Обявления

Публично обявление на заявление от Управителя на „Акватур 01” ООД – гр. Благоевград  с искане за откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане № 41160033/18.12.2012 г

Публично обявление на заявление от Управителя на „Акватур 01” ООД – гр. Благоевград  с искане за откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане № 41160033/18.12.2012 г., издадено от

Публично обявяване на заявление от г-н К.  Стаменов, в качеството на управител на фирма „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от г-н К.  Стаменов, в качеството на управител на фирма „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Банско за издаване на разрешително за водовземане, с цел напояване на зелени площи на територията на парка на гр. Добринище

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Банско за издаване на разрешително за водовземане, с цел напояване на зелени площи на територията на парка на гр. Добринище, община Банско…/РР-02-2-6

Публично обявяване на заявление от г-н Емил Илиев – кмет на Община Струмяни, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от г-н Емил Илиев – кмет на Община Струмяни, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-27-6

Публично обявяване на заявление от г-н Г. Б., в качеството на земеделски производител, гр. Благоевград

Публично обявяване на заявление от г-н Г. Б., в качеството на земеделски производител, гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-4-5

Публично обявяване на заявление от г-н Радослав Ревански – кмет на Община Белица

Публично обявяване на заявление от г-н Радослав Ревански – кмет на Община Белица, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения …/РР-02-128-14

Публично обявяване на заявление от г-н Феим Иса – кмет на Община Гърмен

Публично обявяване на заявление от г-н Феим Иса – кмет на Община Гърмен, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-02-1-4

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510054/27.03.2007 г.

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510054/27.03.2007 г., продължено с Решение № ПО-01-59/21.03.2017 г. и изменено с Решение № ПО-01-152/12.11.2019 г., издадени от

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510542/19.12.2016 г.

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41510542/19.12.2016 г. и изменено с Решение № ПО-01-161/25.11.2019 г.., издадени от Директора на БД ЗБР…/РР-17-5-1

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510572/06.02.2019 г

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510572/06.02.2019 г., издадено от Директора на БД „ЗБР“…/РР-17-7-1

Заявление с вх. № РР-06-12/02.11.2020 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от  “ВЛАНЕЛ”ООД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…/РР-06-12-7

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510045/27.03.2007 г

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510045/27.03.2007 г ., продължено с Решение № ПО-01-95/27.03.2012 г. и изменено с Решение № ПО-01-169/20.12.2018 г., издадени

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510095/11.05.2007 г

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510095/11.05.2007 г., продължено с Решение № ПО-01-51/13.03.2017г. и изменено с Решение № ПО-01-44/03.04.2020 г., издадени от Директора

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510320/19.11.2010 г.

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510320/19.11.2010 г. и продължено с Решение № ПО-01-83/04.08.2016 г., издадени от Директора на БД „ЗБР“…/РР-17-43-3
123... 12