Становища

„Изграждане на  инсталация за изкуствен сняг, разположена в местността „Картала”, землището на с. Бистрица

Инвестиционно предложение „Изграждане на  инсталация за изкуствен сняг, разположена в местността „Картала”, землището на с. Бистрица, Община Благоевград“, с възложител „Прима Инвест БГ” ООД …/П-01-72-2

„Промяна на предназначението на горска територия за „СОЗ – пояс 1“ и полагане на водопровод до поземлен имот с №174107, землище на гр. Сърница”

Инвестиционно предложение „Промяна на предназначението на горска територия за „СОЗ – пояс 1“ и полагане на водопровод до поземлен имот с №174107, землище на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик“,

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 65440.21.245 по КККР на село Сатовча

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 65440.21.245 по КККР на село Сатовча, местност „Сивек“, община Сатовча, област Благоевград“, с възложители В. А. и Е. Д.

Изменение на инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №4ВКП+КЕИ №13+КЕИ №13а от находище „Огняново – Гърмен“

Изменение на инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №4ВКП+КЕИ №13+КЕИ №13а от находище „Огняново – Гърмен“ за нуждите на хотел, изграден в поземлен имот с идентификатор 47408.501.12 по

“Водовземане на минерална вода от КЕИ № 4 и КЕИ № 5, чрез общият събирателен резервоар с ПС от сондаж № 2, КЕИ № 8 и КЕИ № 4 и КЕИ № 5 от находище на минерална вода „Гулийна баня” с. Баня”

Инвестиционно предложение “Водовземане на минерална вода от КЕИ № 4 и КЕИ № 5, чрез общият събирателен резервоар с ПС от сондаж № 2, КЕИ № 8 и КЕИ №

„Изграждане на магазин „БИЛЛА маркет“ в поземлен имот с идентификатор 02676.501.6329, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

„Изграждане на магазин „БИЛЛА маркет“ в поземлен имот с идентификатор 02676.501.6329, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, с Възложител „БИЛА НЕДВИЖИМОСТИ“ ЕООД

 „Изграждане на 4 (четири) броя къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 02693.50.41, с. Баня

„Изграждане на 4 (четири) броя къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 02693.50.41, местност Бански път по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област

„Национален план за развитие на комбинирания транспорт в република България до 2030 година“

Становище по чл. 12, ал.5 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни намерения с предмета и

Инвестиционно предложение „Превантивно почистване на коритото на река Златарица в регулацията на село Елешница

Инвестиционно предложение „Превантивно почистване на коритото на река Златарица в регулацията на село Елешница, община Разлог“, с възложител Община Разлог …/П-01-63-1

Инвестиционно предложение за обект „Реконструкция на Открит канал  М1, Резервен канал М 1-2 и Преливник-изпускател към р. Разметаница“

Инвестиционно предложение за обект „Реконструкция на Открит канал  М1, Резервен канал М 1-2 и Преливник-изпускател към р. Разметаница“, с възложител „Напоителни системи“ ЕАД – клон Струма-Места“ …/П-01-51-1

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на НК „Главен Рилски“, землища на гр. Рила

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на НК „Главен Рилски“, землища на гр. Рила, община Рила, с. Стоб и гр. Кочериново, община Кочериново“, във връзка с кандидатстване на „Напоителни системи“ ЕАД –

Инвестиционно предложение „Реконструкция на НК „Главен Пороминовски“, землища на с. Бараково и с. Пороминово

Инвестиционно предложение „Реконструкция на НК „Главен Пороминовски“, землища на с. Бараково и с. Пороминово, община Кочериново“, с възложител „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Струма – Места“, гр. Дупница …/П-01-54-1

Инвестиционно предложение „Реконструкция на ГНК 8, землището на с. Ляски, с. Копривлен, гр. Хаджидимово“

Инвестиционно предложение „Реконструкция на ГНК 8, землището на с. Ляски, с. Копривлен, гр. Хаджидимово“, „Напоителни системи ЕАД – клон „Струма – Места““, с възложител „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Струма

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на ГНК „Джигурово“, „Напоителни системи“ ЕАД

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на ГНК „Джигурово“, „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Струма-Места“ с Възложител „Напоителни системи“ ЕАД –клон „Струма-Места“, гр. Дупница …/П-01-30-1

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на НК „Драчка вада“, „Напоителни системи“ ЕАД

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на НК „Драчка вада“, „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Струма-Места“ с Възложител „Напоителни системи“ ЕАД –клон „Струма-Места“, гр. Дупница …/П-01-44-1
123... 28