Становища

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в УПИ V-63 в кв. 21 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в УПИ V-63 в кв. 21 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“ с възложител „ШЕРБЕТОВ – М“ ООД…/П-01-192-1

План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2019 г. в насаждения

„План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2019 г. в насаждения, които попадат в държавна горска територия, в землищата на с. Кладница и с. Чуйпетлово, община Перник на

„Модулен обект за търговия с млечни продукти и  преработка на мляко с капацитет 500л дневно и производство на сирене, кисело мляко и кашкавал в УПИ XIII-1407

Инвестиционно предложение „Модулен обект за търговия с млечни продукти и  преработка на мляко с капацитет 500л дневно и производство на сирене, кисело мляко и кашкавал в УПИ XIII-1407- бивш стопански

Становище за допустимостта на горскостопанска програма за имоти в землището на с. Кладница и с. Рударци

Становище за допустимостта на горскостопанска програма за имоти в землището на с. Кладница и с. Рударци, общ. Перник, част от подотдели по ГСП от 2009г. на ТП ДЛС „ Витошко

Становище за допустимостта на горскостопанска програма за имоти в землището на с. Кладница и с. Рударци

Становище за допустимостта на горскостопанска програма за имоти в землището на с. Кладница и с. Рударци, общ. Перник, част от подотдели по ГСП от 2009г. на ТП ДЛС „ Витошко

Инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за търговия с офисна част и допълващо застрояване на автосервиз и автомивка“, в имот 55871.506.32

Инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за търговия с офисна част и допълващо застрояване на автосервиз и автомивка“, в имот 55871.506.32  по КК и КР на гр. Перник, с възложител И.

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел, апартаментен хотел, СПА, ресторант, снекбар, магазини и офиси в поземлен имот 65334.97.71 в местността „Нишан таши“

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел, апартаментен хотел, СПА, ресторант, снекбар, магазини и офиси в поземлен имот 65334.97.71 в местността „Нишан таши“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от „отработени води“ от Сондаж №1хг от находище на минерална вода “Гулийна баня”, село Баня, община Разлог

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от „отработени води“ от Сондаж №1хг от находище на минерална вода “Гулийна баня”, село Баня, община Разлог, за захранване на лечебни басейни с вградено

Инвестиционно предложение „Селскостопански сгради за отглеждане на животни – изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на млечни крави до 200 броя и отглеждане и угояване на телета до 350 броя в поземлен имот с идентификатор 39116.144.445, в местността „Пради бука“

Инвестиционно предложение „Селскостопански сгради за отглеждане на животни – изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на млечни крави до 200 броя и отглеждане и угояване на телета до 350

Инвестиционно предложение „Бензиностанция, търговски обект, сондажен кладенец и паркинг в поземлени имоти с идентификатори 52091.6.27 и 52091.6.28, местност „Чардака“

Инвестиционно предложение „Бензиностанция, търговски обект, сондажен кладенец и паркинг в поземлени имоти с идентификатори 52091.6.27 и 52091.6.28, местност „Чардака“, землище на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград” с възложител

Инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС, пункт за технически прегледи на МПС, логистичен център с търговска част в имоти с идентификатори 59077.51.11 и 59077.2.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Първомай

Инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС, пункт за технически прегледи на МПС, логистичен център с търговска част в имоти с идентификатори 59077.51.11 и

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа, складова база, бензиностанция, автосервиз, заведение за хранене, търговски сгради, сгради за битово обслужване, паркинг, къмпинг и собствен водоизточник в имот 04279.78.128, м.“Герена“

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа, складова база, бензиностанция, автосервиз, заведение за хранене, търговски сгради, сгради за битово обслужване, паркинг, къмпинг и собствен

Инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена на дере в участъка между улица с о.т. 44 и о.т. 49 с дължина 90,00 м. – десен бряг и между улица с о.т. 40 и о.т. 50 с дължина 273,50 м – ляв бряг

Инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена на дере в участъка между улица с о.т. 44 и о.т. 49 с дължина 90,00 м. – десен бряг и между улица с о.т.

Инвестиционно предложение „Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на площи за широко обществено ползване на централната градска част, затворена в участъка между площ и ул.“Христо Смирненски“, сграда на читалището и ул.“Васил Левски“, кв.36 по плана на гр.Симитли и изграждане на сондажен кладенец за поливни нужди„

Инвестиционно предложение „Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на площи за широко обществено ползване на централната градска част, затворена в участъка между площ и ул.“Христо Смирненски“, сграда на читалището и ул.“Васил

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от НМВ „Градешка баня“, община Кресна към сграда за търговия и стаи за гости в поземлен имот с идентификатор 14493.800.1

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от НМВ „Градешка баня“, община Кресна към сграда за търговия и стаи за гости в поземлен имот с идентификатор 14493.800.1 в местността Градешки бани

Инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, ТИР паркинг и автокъща в имот с идентификатор 69119.35.4, местност „Порой“

Инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, ТИР паркинг и автокъща в имот с идентификатор 69119.35.4, местност „Порой“, землище на с. Старчево и автосервиз в имот с идентификатор 69119.34.34, местност „Забрането“, землище

Инвестиционно предложение „Изграждане на сграда с магазин и автомивка в УПИ X, пл. № 42, кв. 3 по плана на с. Блатска

Инвестиционно предложение „Изграждане на сграда с магазин и автомивка в УПИ X, пл. № 42, кв. 3 по плана на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград“, с възложител К. А…./П-01-62-7

Инвестиционно предложение „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – комбиниран бензиностанция, търговски обект и паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 20763.16.162

Инвестиционно предложение „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – комбиниран бензиностанция, търговски обект и паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 20763.16.162 в землището на с. Джерман, община Дупница…/П-01-165-1
123... 8